స్క్వేర్ మరియు దీర్ఘచతురస్రాకార స్టీల్ ట్యూబ్ / పైప్